Beep Test – tabele, normy, trening

Trening


Jednym z zadań trenera przygotowania motorycznego jest ocena motoryczna swoich zawodników pod kątem szybkości, mocy, siły, wytrzymałości oraz ocena funkcjonalna w celu zaplanowania strategii prewencji urazów. W wielu dyscyplinach sportu zarówno indywidualnych jaki zespołowych baterie testów motorycznych bywają zbliżone. Są uniwersalne sprawdziany kompetencji motorycznych zawodników, które stosuję się u piłkarzy nożnych, koszykarzy, szczypiornistów czy tenisistów ziemnych. Jednym z takich uniwersalnych testów jest Beep Test, czyli wielostopniowy progresywny test oceniający wytrzymałość krążeniowo-oddechową zawodników. Test ten polega na pokonywaniu w sposób wahadłowy odcinka 20m w linii prostej według tempa nadanego przez program. Jest to test wykonywany do “odmowy” a ściślej ujmując do momentu, kiedy tempo biegu nie jest możliwe do utrzymania pomiędzy sygnałami dźwiękowymi. Otrzymany wynik porównuję z danymi z tabel, które określają poziom wytrzymałości tlenowej naszych zawodników. Dodatkowymi danymi, które możemy uzyskać jest wartość pośrednia VO2max, czyli maksymalnego poboru tlenu podawana w ml/kg/min masy ciała oraz maksymalna prędkość biegu uzyskana i utrzymana w całym etapie, która jest wyznacznikiem wydolności.

Beep Test – wyniki, tabele, normy

Beep Test wykonuje się w celu kontroli i oceny stopnia wytrenowania zawodnika pod kątem wytrzymałościowym. Ten test jest często stosownym narzędziem do oceny wydolności dla kandydatów do pracy w służbach mundurowych. Dodatkowo właściwie interpretując jego wyniki, można zaprogramować trening w celu poprawy wydolności organizmu. Jednym z parametrów, które można uzyskać po przeprowadzeniu Beep testu jest MAS maksymalna prędkość biegu na progu przemian tlenowych.

Beep Test – jak się do niego przygotować

Beep test jest biegiem w formie wahadłowej przez co najwięcej energii mięśniowej testowany zużywa na wyhamowanie, zmianę kierunku biegu i ponowne przyśpieszenie. Stąd właściwe przygotowanie się wymaga specyficznego do tej formy testu zaplanowania treningu.

Poniżej znajdują się tabele, normy oraz  plan treningowy ukierunkowany na poprawę parametrów wydolnościowych uwzględniający specyfikę Beep Testu, opracowany dla 3 poziomów : bardzo słaby, słaby i niski, w oparciu o normy wiekowe. Program jest zaplanowany na 2 treningi wytrzymałościowe oraz dodatkowy trening wzmacniający z materiałami video.

Pobierz PDF za darmo

Beep Test tabele, normy i trening

Pobierz PDF

Wypełnij formularz poprawnymi danymi, aby móc pobrać PDF.

    Dziękuję za zainteresowanie się darmowym treningiem .

    Link do PDF
    3.2/5 - (12 votes)
    Udostępnij:

    Blog