Oferta dla Klubów


Zajmuje się przeprowadzaniem badań motorycznych dla zawodników sportów indywidualnych jak również całych drużyn sportowych. Oceniając potencjał motoryczny każdego zawodnika, udzielam szczegółowych informacji na temat poziomu jego wytrenowania i rezerw jakie zawodnik posiada. Oferuję również przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu treningu motorycznego i jego planowania dla akademii i klubów sportowych.

Szczegółowa oferta dla klubów

Testy motoryczne:

 • szybkość biegu liniowego (na dowolnie wybranych odcinkach)
 • testy mocy kończyn dolnych (CMJ/Jump Squat/Drop Jump)
 • RAST test – test oceniający wytrzymałość szybkościową
 • testy wytrzymałości z wyznaczeniem MAS (maximal aerobic speed)
 • test funkcjonalny FMS

Monitorowanie i kontrola treningu:

 • opracowanie narzędzi do kontroli objętości treningu i poziomu zmęczenia zawodnika
 • opracowanie protokołu do oceny bieżącej zawodnika
 • opracowanie protokołu do oceny okresowej zawodnika (tworzenie bazy informacji o zawodniku – wyniki testów sprawnościowych/przebyte urazy)
 • opracowanie programu profilaktyki występowania urazów

Wewnętrzne szkolenia z zakresu:

 • planowania treningu siłowego zawodnika uwzględniając specyfikę dyscypliny
 • planowanie długofalowego rozwoju młodego zawodnika
Bądź pierwszy i oceń stronę

Blog