Trening funkcjonalny

Trening funkcjonalny jest formą treningu ukierunkowanego na kompleksowe przygotowanie zawodnika do rywalizacji sportowej. Trenując holistycznie dąży się do osiągnięcia optimum w obszarze stabilności, mobilności, siły i mocy mięśniowej. Te wszystkie komponenty składają się funkcję, którą pełnią mięśnie zawodnika. Zachwianie, którejś ze składowych – siły, mocy, mobilności czy stabilności może prowadzić do asymetrii w danym obszarze ciała, gdzie to zachwianie wystąpiło, co w rezultacie może determinować wystąpienie urazu.

W istocie trening funkcjonalny oparty jest na globalnych ćwiczeniach, wielopłaszczyznowych ruchach, które potem odnajdują swoje zastosowanie w sytuacjach boiskowych, jak chociażby przyspieszenie, hamowanie i zmiana kierunku poruszania się. By optymalnie wykonać te czynność zawodnik powinien w pełni kontrolować swoje ciało w każdej fazie ruchu. Zbudowanie silnych fundamentów to pierwszy krok do tego by rozwijać prawidłowo siłę, moc, szybkość których zawodnik potrzebuje w walce sportowej.

Trening funkcjonalny to również trening medyczny, który stosuję się równolegle z rehabilitacją dążąc do optymalnego wykorzystania czasu jaki mamy by w pełni powrócić do sprawności. Systemowe podejście do procesu rehabilitacji wymaga szerokiego spojrzenia na to co było przyczyną kontuzji/urazu, czy była to pierwsza kontuzja czy kolejna obejmująca ten sam obszar ciała. Włączając trening funkcjonalny do procesu rehabilitacji stwarzamy możliwość wyeliminowania pierwotnej przyczyny występowania danego urazu. Kompleksowe podejście do treningu pozwala budować solidne fundamenty, na bazie których, możemy rozwijać cechy motoryczne dominujące w danej dyscyplinie sportowej. Bez względu na to czy jesteś zawodowym sportowcem, czy amatorsko grasz w tenisa, kontuzje przytrafiają się wszystkim a większości z nich można uniknąć.

Test funkcjonalny FMS

Test funkcjonalny FMS jest wystandaryzowanym narzędziem diagnostycznym służącym ocenie funkcjonalnej. Test FMS diagnozuje słabe ogniwa zawodnika a co za tym idzie obszary, w których funkcjonowanie ciała sportowca zostało zachwiane i może wpływać na ograniczenia ruchu i powodować asymetrię. Zbyt duża liczba asymetrii może wywoływać kompensacje, czyli wykorzystanie funkcji mięśni pomocniczych zamiast głównych do wykonania danego ruchu. Nakładanie się kompensacji bezpośrednio podnosi ryzyko wystąpienia urazów przeciążeniowych. Na bazie wyników z testu FMS planuje trening funkcjonalny według protokołu, dobranego indywidualnie dla każdego zawodnika. Warszawa to miejsce gdzie możemy umówić się na przeprowadzenie oceny FMS i opracowanie treningu funkcjonalnego dostosowanego do potrzeb zawodnika.

Trening funkcjonalny dla zawodników

Zastosowanie treningu funkcjonalnego w sporcie ma szerokie spektrum, zaczynając od prewencji urazów mięśni kulszowo-goleniowych, poprzez budowę silnej stabilizacji tułowia, kończąc na podniesieniu parametrów mocy i szybkości biegu. To doskonałe uzupełnienie do treningów specyficznych dla danej dyscypliny sportowej. Odpowiednio zaplanowany może stanowić element aktywnej regeneracji lub pełnić funkcję treningu wprowadzającego po przebytej kontuzji. W każdym programie treningowym powinno znaleźć się miejsce na wprowadzenie ćwiczeń funkcjonalnych. Może je zaimplementować w rozgrzewce w celu reedukacji wzorca ruchowego, który będzie dominował w danej jednostce treningowej.

5/5 - (1 vote)

Blog