layer2-background

Ukierunkowany trening

długofalowe spojrzenie na rozwój

layer3-background

Trening funkcjonalny

przywrócenie funkcji po urazie

layer4-background

Prewencja urazów

nie pozwól wykluczyć się z gry

Trening funkcjonalny

Trening funkcjonalny jest formą treningu ukierunkowanego na kompleksowe przygotowanie zawodnika do rywalizacji sportowej. Trenując holistycznie dąży się do osiągnięcia optimum w obszarze stabilności, mobilności, siły i mocy mięśniowej. Te wszystkie komponenty składają się funkcję, którą pełnią mięśnie zawodnika. Zachwianie, którejś ze składowych – siły, mocy, mobilności czy stabilności może prowadzić do asymetrii w danym obszarze ciała, gdzie to zachwianie wystąpiło, co w rezultacie może determinować wystąpienie urazu.

W istocie trening funkcjonalny oparty jest na globalnych ćwiczeniach, wielopłaszczyznowych ruchach, które potem odnajdują swoje zastosowanie w sytuacjach boiskowych, jak chociażby przyspieszenie, hamowanie i zmiana kierunku poruszania się. By optymalnie wykonać te czynność zawodnik powinien w pełni kontrolować swoje ciało w każdej fazie ruchu. Zbudowanie silnych fundamentów to pierwszy krok do tego by rozwijać prawidłowo siłę, moc, szybkość których zawodnik potrzebuje w walce sportowej.

Test funkcjonalny FMS

Test funkcjonalny FMS jest wystandaryzowanym narzędziem diagnostycznym służącym ocenie funkcjonalnej. Test FMS diagnozuje słabe ogniwa zawodnika a co za tym idzie obszary, w których funkcjonowanie ciała sportowca zostało zachwiane i może wpływać na ograniczenia ruchu i powodować asymetrię. Zbyt duża liczba asymetrii może wywoływać kompensacje, czyli wykorzystanie funkcji mięśni pomocniczych zamiast głównych do wykonania danego ruchu. Nakładanie się kompensacji bezpośrednio podnosi ryzyko wystąpienia urazów przeciążeniowych. Na bazie wyników z testu FMS planuje trening funkcjonalny według protokołu, dobranego indywidualnie dla każdego zawodnika. Warszawa to miejsce gdzie możemy umówić się na przeprowadzenie oceny FMS i opracowanie treningu funkcjonalnego dostosowanego do potrzeb zawodnika.

Trening funkcjonalny dla zawodników

Zastosowanie treningu funkcjonalnego w sporcie ma szerokie spektrum, zaczynając od prewencji urazów mięśni kulszowo-goleniowych, poprzez budowę silnej stabilizacji tułowia, kończąc na podniesieniu parametrów mocy i szybkości biegu. To doskonałe uzupełnienie do treningów specyficznych dla danej dyscypliny sportowej. Odpowiednio zaplanowany może stanowić element aktywnej regeneracji lub pełnić funkcję treningu wprowadzającego po przebytej kontuzji. W każdym programie treningowym powinno znaleźć się miejsce na wprowadzenie ćwiczeń funkcjonalnych. Może je zaimplementować w rozgrzewce w celu reedukacji wzorca ruchowego, który będzie dominował w danej jednostce treningowej.

Chcesz być na bieżąco? Polub mojego facebooka!