layer2-background

Ukierunkowany trening

długofalowe spojrzenie na rozwój

layer3-background

Trening funkcjonalny

przywrócenie funkcji po urazie

layer4-background

Prewencja urazów

nie pozwól wykluczyć się z gry

Oferta dla Klubów

Zajmuje się przeprowadzaniem badań motorycznych dla zawodników sportów indywidualnych jak również całych drużyn sportowych. Oceniając potencjał motoryczny każdego zawodnika, udzielam szczegółowych informacji na temat poziomu jego wytrenowania i rezerw jakie zawodnik posiada. Oferuję również przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu treningu motorycznego i jego planowania dla akademii i klubów sportowych.

Szczegółowa oferta dla klubów:

Testy motoryczne:

 • szybkość biegu liniowego (na dowolnie wybranych odcinkach)
 • testy mocy kończyn dolnych (CMJ/Jump Squat/Drop Jump)
 • RAST test – test oceniający wytrzymałość szybkościową
 • testy wytrzymałości z wyznaczeniem MAS (maximal aerobic speed)
 • test funkcjonalny FMS

Monitorowanie i kontrola treningu:

 • opracowanie narzędzi do kontroli objętości treningu i poziomu zmęczenia zawodnika
 • opracowanie protokołu do oceny bieżącej zawodnika
 • opracowanie protokołu do oceny okresowej zawodnika (tworzenie bazy informacji o zawodniku – wyniki testów sprawnościowych/przebyte urazy)
 • opracowanie programu profilaktyki występowania urazów

Wewnętrzne szkolenia z zakresu:

 • planowania treningu siłowego zawodnika uwzględniając specyfikę dyscypliny
 • planowanie długofalowego rozwoju młodego zawodnika

Chcesz być na bieżąco? Polub mojego facebooka!